DET NYE 5G MOBILNETVÆRK - EN HELBREDSTRUSSEL SOM INGEN VIL TALE OM

I dag udsættes vi bogstaveligt talt for stråling lige fra vugge til grav via mobilmaster, mobiltelefoner, computerudstyr, tablets, baby alarmer, Wi-Fi, samt en masse andet trådløst udstyr. Det er videnskabeligt bevist at elektromagnetisk stråling/mikrobølgestråling påvirker kvinder og mænds fertilitet. Mandens sædkvalitet og kvindens æg kvalitet nedsættes drastisk ved eksponering overfor de nuværende strålingsniveauer. Allerede under graviditet kan elektromagnetisk stråling fra f.eks. moderens mobiltelefon påvirke fosteret. Forskning har bl.a. vist tydelige resultater der påviser, at specielt fostre i moderens mave og spædbørn, er langt mere udsatte for mobilstråling end man tidligere troede, helt op til 60% mere end voksne. Det mener vi er nok grundlag til at råbe op om at få stoppet udrulningen af det nye 5G netværk, som kun vil øge den stråling som vi alle bliver udsat for.

Konsekvenserne for mænds sædkvalitet ved udsættelse for mikrobølgestråling

Mænd som bar en mobiltelefon i en baglomme, eller i bæltet, havde 11 procent færre bevægelsesdygtige sædceller, end mænd som bar mobilen et andet sted på kroppen (Kilgallon 2005). 

Mænd som bar en mobiltelefon i bæltet og brugte den intensivt i løbet af en fem-dages testperiode, fik et 19 procents fald i meget bevægelige sædceller fra deres tidligere niveau (Davoudi 2002). 

Mænd som talte i mobiltelefon i mere end én time om dagen, havde 17 procent færre meget bevægelige sædceller, end mænd som talte mindre end 15 minutter om dagen i mobiltelefon (Fejes 2005).

Kilde: Cell Phone Radiation Damages Sperm, Studies

Konsekvenserne for kvinders æg kvalitet ved udsættelse for mikrobølgestråling

Vibeke Frøkjær, fra Helbredssikker telekommunikation, udtaler sig således om kvinders æg kvalitet: 

“Det er meget svært at måle pigers fertilitet, for ikke at sige umuligt, før de kommer i den fødedygtige alder hvor man kan skanne dem. Man kan selv sagt ikke lave eksponeringsforsøg med pigers æg, som man kan med mænds sæd. Piger er født med 1-2 millioner umodne æg. Det er dem de har, - de får ikke flere, og når de er ødelagt, bliver pigerne sterile. Der er foretaget forsøg med mus i laboratorium, som viser hvad der sker med deres æg når de bliver udsat for stråling. Æggene ødelægges, endda ved niveauer langt under det piger udsættes for når de sidder med f.eks. en tablet eller en telefon i skødet. Så vi kan forvente en generation af piger, hvor hovedparten vil være helt eller næsten helt sterile allerede inden deres skolealder er slut. Det kan man først opdage når de når overgangen i 20-års alderen. Historien om sådanne piger er desværre allerede begyndt at dukke op i medierne.”

Kilde: Portalen for trådløs teknologi

 

Konsekvenserne for graviditet og fostre ved udsættelse for mikrobølgestråling

I et prospektiv Cohort undersøgelse af 913 gravide kvinder, udført af Dr. De-Kun Li og hans team hos den amerikanske sundhedsudbyder Kaiser Permanente, undersøgte man sammenhængen mellem høje niveauer af eksponering af lav- og højfrekvente elektromagnetiske felter (EMF), især fra mikrobølgers frekvenser, og risikoen for spontanabort. Efter kontrol med flere andre faktorer havde kvinder, som blev udsat for højere EMF-niveauer, 2,72 gange højrere risiko for spontanabort (fareforhold = 2,72, 95% CI: 1,42–5,19) end dem med lavere eksponering. Den øgede risiko for spontanabort blev konstant observeret uanset EMF-kilder. Imidlertid fandt opfølgningsundersøgelser på børn født af mødre med samme høje eksponeringsniveauer, at in-uterus-eksponering var relateret til øget risiko for at føde børn med følgende tilstande:

  • Astma 2,7 gange

  • Fedme 5 gange

  • ADHD 2,9 gange

Forskning udført ved Professor Hugh Taylor's forskningslaboratorium i Yale kommenterer den markante stigning i forekomsten af ADHD. Taylor og hans team hævder, at en eller flere miljøfaktorer er involveret. Dokumentet viste, at prænatal in-uterus eksponering af gravide mus til mikrobølge stråling fra en mobiltelefon frembragte tre meget statistisk signifikante ændringer observeret hos mus eksponeret i uterus. Disse er: et fald i hukommelsesfunktionen; hyperaktivitet; og en stigning i angst. Forskerne konkluderer "at disse adfærdsændringer skyldtes ændret neuronal udviklingsprogrammering."

Disse resultater er blevet replikeret i adskillige efterfølgende eksperimentelle undersøgelser af gnavere. Der er imidlertid også en række epidemiologiske undersøgelser, der identificerer lignende resultater hos børn.

Disse studier giver bevis for en sammenhæng mellem prænatal eksponering for mikrobølgestråling og udviklingen af ADHD. Det er klart, at dette er en kompleks sag, der gøres endnu mere kompleks af det faktum, at der ikke var noget håb om et paradigme skifte, indtil 'the smoking gun' fra National Toxicology Program (NTP) fjernede enhver tvivl om, at mikrobølgestråling kan inducere tumorer i biologiske organismer, der udsættes for strålingsniveauer inden for dem, der er tilladt efter eksisterende standarder, og som brugerne typisk er udsat for. Dette burde være nok til at kræve en revurdering af risiciene i forbindelse med al mikrobølgestråling, især for børn, da ”det bevisniveau, der kræves for at retfærdiggøre handling til sundhedsbeskyttelse, skal være mindre end det, der kræves for at udgøre kausalitet som et videnskabeligt princip”. Vi er langt ud over det bevisniveau, hvad angår mikrobølgestråling. Kilde: On the Clear Evidence of the Risks to Children from Non-Ionizing Radio Frequency Radiation: The Case of Digital Technologies in the Home, Classroom and Society af Professor Tom Butler UCC (University College Cork, Ireland)

 

Anden forskning på området viser at: 

Gravide som benytter en mobiltelefon dagligt, har 40-54% større risiko for at føde børn som senere i livet får adfærdsproblemer. En undersøgelse i 2008 blandt 13.000 børn viste indikationer på bivirkninger som følge af mødrenes mobilbrug under graviditeten. Bivirkningerne blev forværret på det tidspunkt, hvor børnene selv begyndte at bruge mobiltelefoner. Her steg antallet til hele 80% mens 35% havde en øget tendens til at blive hyperaktive. Kilder: NCBI artikel Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children og artikel om stigning af påvirkning af børn og mobiltelefoni af Dr. Mercola, USA

Øget antal døde fostre og formindsket fertilitet blandt mus som eksponeres for mobilstråling 4 timer om dagen i 18 dage (undersøgelse fra maj 2014). Kilde: Øget antal døde fostre og formindsket fertilitet bland mus som eksponeres for mobilstråling

Amerikanske læger og miljøeksperter slår mobilstrålingsalarm: Gravide og børn bør skånes for stråling. Kilde: Uafhængige eksperter advarer i 2012

Den danske EHS-forening har taget emnet op omkring børn og trådløs teknologi, og skriver således: 

”Børn, hvis mødre ofte har anvendt en mobiltelefon under graviditeten og i barnets første leveår, har en øget risiko for adfærdsforstyrrelser. Den samme effekt er påvist hos mus, som blev eksponeret under fosterstadiet. De fik ADHD-lignende symptomer og dårligere hukommelse som voksne. Undersøgelser har også vist, at mus udsat for mobilstråling bliver mere aggressive, eller udviser adfærd der tyder på angst.

Gentagne videnskabelige undersøgelser viser, at mikrobølgestråling og lavfrekvente elektromagnetiske felter kan forandre den elektriske aktivitet i hjernen og give dårlig hukommelse, koncentrations- og indlærings vanskeligheder. Lignende resultater i form af dårligere hukommelse er blevet observeret i studier af både mennesker og dyr. En videnskabelig undersøgelse har vist, at når gravide og kvinder med nyfødte børn bruger mobilen, så påvirkes også fosterets og de nyfødte børns hjerteslag negativt. Påvirkningen af hjerteslaget viste sig større, jo tidligere i graviditeten mødrene brugte mobilen.” 

Kilde: EHS-foreningen: Børn og trådløs teknologi Kilde EHS-foreningen: Børn og trådløs teknologi

Ovenstående fakta præsenteret, mener vi i sig selv er grundlag nok til at råbe op om at få stoppet udrulningen af det nye 5G netværk, som kun vil øge den stråling som alle mennesker og natur vil blive udsat for.

 

Hælp os med at få 5g stoppet

 

Hælp os med at stoppe 5g