SÅDAN BLIVER DU MEDSAGSØGER

Når du har udfyldt nedenstående formular med dine kontaktoplysninger, tilkendegiver du din interesse for at kunne blive part i vores søgsmål. Derudover giver du dit samtykke til, at vi må rette henvendelse til dig med henblik på iværksættelsen af ét eller på sigt flere søgsmål.

Udfyld kun hvis du vil bidrage med økonomisk støtte