DET NYE 5G MOBILNETVÆRK - MILJØTRUSLEN SOM INGEN TALER OM

Vi har hørt det uendeligt mange gange før, at vi forårsager stor skade på vores klode, arter uddør, dyrebestande forsvinder og levesteder bliver ødelagt til fordel for overforbrug, for ikke at nævne brug af pesticider, gødning og forurening generelt af vores luft, jord og vand. Vores natur har det ikke godt, det hersker der ikke tvivl om, og mange af os gør allerede rigtig meget for at mindske skaderne, men ingen taler om hvilken påvirkning vores mobilnetværk har på vores natur. 


Mikrobølgestråling påvirker dyrs orienteringsevne

Forskning har allerede påvist, at især insekter påvirkes af elektromagnetisk stråling fra vores nuværende mobilnetværk 2G, 3G og 4G. Bier, sommerfugle og myrer mister f.eks. orienteringsevnen når de udsættes for mikrobølgestråling, den påvirker deres medfødte magnetiske kompas og de kan således ikke finde vej hjem til boet. Hvis insekterne forsvinder, forsvinder fugle derefter. Hvis planter ikke bestøves, vil der være stor risiko for kollaps af vigtige basale økosystemer på Jorden. Mikrobølgestråling påvirker også retningssansen, navigationevnen og kommunikation negativt hos visse dyr såsom trækfugle, og visse typer af fisk og havdyr som hajer, rokker og hvaler.  På sigt kan mikrobølgestråling have uoverskuelige og vidtrækkende konsekvenser for planter og dyr, dermed også for menneskehedens overlevelse. Der eksisterer ingen gældende grænseværdier som beskytter miljøet mod skadelige effekter af radiofrekvent stråling. Grænseværdierne som staten går ud fra er fra 1998 og står slet ikke mål med virkeligheden. 


Den nye trussel - Det nye 5G mobilnetværk 

Men lige om hjørnet lurer 5G, den femte generation af mobilnetværket som kan vise sig at blive verdenshistoriens største miljøtrussel og trussel mod hele menneskeheden generelt som ingen taler om. Det handler om at den nuværende mobilstråling (mikrobølgestrålingen) allerede nu har nået svimlende højder siden verdens industrialisering.

Baggrundsstrålingen som vi i dag alle lever i 24/7 året rundt, er 1 trillion (18 nuller) gange højere end dengang. Vi befinder os nu på et punkt hvor flere mennesker bukker under for strålingen end nogensinde før, og flere følger efter hvis vi ikke sætter foden ned nu. I Danmark og i ca. 200 andre lande er det allerede planlagt, at vi skal have endnu et mobilnetværk, det såkaldte 5G netværk (femte generation), som man ønsker skal være fuldt udrullet i i 2020. Dette vil øge strålingen med yderligere 10-20 procent og bliver tungen på vægtskålen, det bliver fatalt for naturen og os selv. 

 

Vi ser udrulningen af 5G mobilnetværket som den absolut største miljøtrussel mod vores natur og menneskers helbred

Radiofrekvent elektromagnetisk stråling, som anvendes i trådløs teknologi, er klassificeret som en miljøgift af både Europarådet og Det Europæiske Miljø Argentur. Senest har EU Kommissionens organ for nye miljøtrusler, SCHEER, udpeget 5G som en af 13 nye miljøtrusler, og rapporten giver 5G den højeste prioritet for risikoafklaring. Ligeledes har et internationalt panel af miljøforskere i 2018 medregnet skader på miljøet fra radiofrekvent elektromagnetisk stråling i sin årlige liste over de vigtigste miljøproblemer i verden. Udrulningen af 5G er således defineret som en miljøtrussel, og udrulningen af 5G har potentielt katastrofale konsekvenser for miljø og for sundhed.

udbredelsen af 5G er vedtaget uden nogen form for offentlig debat

I henhold til Århuskonventionen, som EU og Danmark har underskrevet, skal der være adgang til miljøoplysninger og ligeledes være mulighed for offentlig deltagelse i beslutningsprocesser indenfor miljøområder, som berører den brede befolkning. Imidlertid er udbredelsen af 5G vedtaget uden nogen form for offentlig debat vedr. konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Ingen høringer har været afholdt. Ingen offentlig debat har fundet sted. Ingen mulighed for indsigelser fra miljøorganisationer eller borgere. Tilsyneladende er det kun industrien og erhvervslivet, som er blevet hørt.

Udrulningen af 5G mobilnetværket strider endvidere imod EU's menneskerettighedskonvention, FN's børnekonvention, Bonn- og Bern-konventionerne, samt imod habitat-direktiverne og fugle-direktiverne. Og det er derfor, vi står her i dag. Et tysk studie viste for et par år siden, at biomassen af insekter fra 1989 til 2013 er skrumpet med 80 procent. Det er blot et af mange eksempler på negative konsekvenser der efter alt at dømme er relateret til stråling.

Der findes flere andre eksempler som negative påvirkninger af trækfugle, duer, visse typer af fisk og havdyr (hajer, rokker og hvaler) og visse insekter (myrer, sommerfugle og særligt bier). Man har observeret at fejlfunktioner induceret af elektromagnetisk stråling/bølger kan være en af de væsentligste årsager - sammen med problemer med eksponering for kemikalier - til de gentagne episoder, hvor hvaler går på grund på strande og kyster eller bikolonier dør eller forsvinder (Colony Collapse Disorder), som man har observeret de senere år.  

Hælp os med at få 5G stoppet

Kilder

5G Appellen

https://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/

Fra 5G appellen

Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133

 

Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928468009000030

5G responsum

http://ehsf.dk/dokumenter/5G-Responsum-m-bilag1.pdf

5G responsum kilder

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15729835

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1091581809335051

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09553002.2012.646349

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11060-011-0644-z

http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/29335/1/IJEB%2052%289%29%20890-897.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23952262

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161813X15300097

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0748233716671206

 

Andre kilder

Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz

https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3

 

Radio Frequency Radiation (EMF) Threatens Plant and Animal Species with Extinction

https://www.globalresearch.ca/unspoken-truth-emfs-threaten-1-million-species-extinction/5680338

 

Pollinators at risk: The Honey Bee says Stop 5G

https://stopsmartmeters.com.au/2019/08/08/pollinators-at-risk-the-honey-bee-says-stop-5g/

 

Verdensmålene i Morud: Pas på naturen og drop 5G

https://www.fyens.dk/nordfyn/Verdensmaalene-i-Morud-Pas-paa-naturen-og-drop-5G/artikel/3375159

Forskere vil stoppe udrulningen af 5G i Danmark

https://www.mobilsiden.dk/nyheder/forskere-vil-stoppe-udrulningen-af-5g-i-danmark,lid.40675/

 

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet

http://www.ehsf.dk/dokumenter/5540-Europaraadet-advarer-resulotion-27052011.pdf

 

 

Hælp os med at få 5g stoppet

OBS: kildehenvisninger i bunden af siden.