PERSONDATAPOLITIK

Retningslinjer for behandling af personoplysninger indsendt via hjemmesiden indsamlingenmod5G.org, i forbindelse med indsamling af midler til sagsomkostninger for et eller flere søgsmål mod den danske stat. Som følge af afgivelse af dine personoplysninger på hjemmesiden indsamlingenmod5G.org  accepterer du denne privatlivspolitik.

1. Generelt

I forbindelse med din donation til indsamling af midler til responsum vedrørende 5G-søgsmålsmuligheder, forarbejdet med og gennemførelse af selve søgsmålet og de opgaver der måtte være tilknyttet hertil, herunder oplysningsvirksomhed, anti-lobbyarbejde og udarbejdelse af regnskab,  indsamles der personoplysninger om dig. Du giver endvidere ved din donation samtykke til, at oplysningerne behandles. Dette samtykke kan trækkes tilbage når som helst af dig, uden beregning, hvorefter behandlingen af personoplysninger alene finder sted, såfremt det følger af nedenstående eller lovgivningen.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som trådte i kraft i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen, m.v. (samlet ”gældende lovgivning”). Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

På hjemmesiden Indsamlingenmod5G.org beder indsamlingskomitéen om dine almindelige kontaktoplysninger, når du donerer midler til arbejdet med retssagen og det dertil relaterede arbejde. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som giver samt informere dig om det videre forløb med retssagen. Om det kan lade sig gøre at blive medsagsøger, er op til styregruppen og advokaten at vurdere, da sagen naturligvis skal føres forsvarligt. De personoplysninger og personfølsomme oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af en evt. aftale som medsagsøger, vil blive opbevaret digitalt og sikkert i vores og advokatens IT-system.

 

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger og personfølsomme oplysninger afhænger af, hvor længe der er et formål med at opbevare dine oplysninger.

Når du donerer midler til retssagen og/eller ønsker at blive medsagsøger i et eller flere søgsmål mod staten, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine donationer og ønsket om at blive medsagsøger.

Under det evt. løbende aftaleforhold som medsagsøger opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system og advokatens IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Ved afslutning af alle søgsmål mod staten vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på op til 10 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis søgsmål f.eks. er afsluttet  november 2020 og regnskabsåret følger kalenderåret, vil der efter gældende regler ske opbevaring af oplysningerne op til udgangen af 2030. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

 

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale som giver og evt. medsagsøger, bruges først og fremmest til basis for den lovpligtige regnskabsudarbejdelse og almindelig administration hos vores advokat, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, der senere måtte blive indgået med advokaten. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at komitéen, advokaten (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse sker kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader eller pålægger videregivelse af personoplysninger.

 

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som giver/evt. klient hos advokaten ret til at få dels initiativets, dels advokatens bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald at få adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Det er kun berettigede indsigelser, der skal føre til blokering, sletning eller andet ophør af behandling.

 

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse.

 

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet uden unødig forsinkelse, hvis vi eller advokaten ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt vi eller advokaten i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver,  i vort sikrede IT-system eller fysisk i aflåst skab.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som donor/evt. klient.

 

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

 

 

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos indsamlingskomitéen (dataansvarlig) eller advokaten (databehandler) skal du rette henvendelse til dataansvarlig, som er indsamlingskomitéen v/ Henrik Wammen som ansvarlig for indsamlingen på e-mail landsindsamlingenmod5g@gmail.com (adresse: Filosofvænget 7, 2. tv., 2400 København NV).

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over vor behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5 - 1300 København K Telefon: 33 19 32 00 - E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

Indsamlingskomitéen for ”Landsindsamlingen mod 5G”

 

Senest revideret: D. 08.07.2019 Næste planlagte revision: D. 08.07.2020